Wat wil je weten over de HOE-campagne?

Waarom is de HOE-Campagne opgezet?

Steeds meer mensen hebben financiële problemen. Die problemen zijn vaak niet zomaar uit het niets gekomen. Daar liggen veelal persoonlijke zaken aan ten grondslag. Door in een vroeg stadium die persoonlijke zaken op te sporen, kan veel leed later voorkomen worden. Dingen die nu onbelangrijk lijken, kunnen juist in een andere situatie grote impact hebben.

Met de Hoe-Campagne en vooral de Zelf-test, kom je er achter of jouw situatie op dit moment misschien wel een extra risico geeft voor een veranderende situatie in de toekomst. Dat noemen we ‘vroegsignalering’. Oftewel, voorkomen is beter dan genezen!

Door wie is de Hoe-Campagne opgezet?

De HOE-Campagne is een initiatief van Stichting Samen Redzaam. De stichting heeft nu twee pijlers: Schuldhulpmaatje (SHM) en Eerste hulp bij schulden (EHBS). Daar is nu een derde pijler bij gekomen, de HOE-campagne die speciaal bedoeld is voor vroegsignalering. Lees hier meer over de de organisatie en het team.

Leidt beantwoording van de vragen altijd tot een vervolg?

Nee, dat hangt van je antwoorden. Er zijn drie verschillende uitkomsten:

  1. Alles lijkt in orde. Doe over een jaar de test maar weer eens opnieuw.
  2. Er lijkt iets aan de hand. Doe de vervolg test. Die noemen we de Hoe-nu-verder test.
  3. Direct actie. We willen graag direct met je in gesprek komen.

Worden mijn gegevens wel veilig en anoniem behandeld?

Jazeker. Jouw privacy staat voorop. Alleen gecertificeerde medewerkers binnen onze organisatie kunnen je gegevens inzien en zo nodig contact met je zoeken. Deze mensen doen dit werk dagelijks en weten als geen ander hoe ze met jouw informatie om moeten gaan. Wij hebben als Stichting Samen Redzaam een reputatie hoog te houden.

Blijft het dossier alleen in handen van de HOE-campagne?

Jazeker. Alleen als jij dat zelf aangeeft (of als onze gecertificeerde medewerkers je dat adviseren) en jij nadrukkelijk akkoord bent, kunnen je gegevens worden doorgezet naar andere relevant geachte partijen.

Zijn er voorwaarden om de Zelf-test te kunnen doen?

Nee, het uitgangspunt is juist dat zoveel mogelijk mensen de Zelf-test doen. Met de test kun je zelf snel en eenvoudig controleren of je financieel goed bezig bent. Uiteraard geeft het je geen garantie. Er kunnen immers allerlei zaken op je pad komen nadat je de test hebt gedaan. Daarom adviseren we je ook de test minimaal 1 keer per jaar te doen.

Zijn er kosten verbonden aan het doen van de test en/of eventuele vervolgtrajecten?

Nee, op geen enkele wijze. De Stichting Samen Redzaam is een non-profit vrijwilligersorganisatie en krijgt haar inkomsten vanuit overheden en donateurs.