Berichten in het nieuws

In het nieuws verschijnen regelmatig berichten die aansluiten bij dat wat de Hoe-campagne wil voorkomen. Steeds meer mensen hebben te maken met hogere lasten en moeten dus bewust nadenken over hun financiële situatie. Nog voordat er gevaar lijkt te zijn. De mensen van de Hoe-campagne volgen het nieuws voor je. Hieronder vindt je een greep uit de recente berichten.

Advies: stelsel schulden incasseren drastisch herzien | 5 oktober 2023

Het is hoog tijd om het Nederlandse stelsel van schulden incasseren grondig te herzien. Dat stellen twee onderzoekers in een ongevraagd advies. De beroepsorganisatie van deurwaarders KBvG is het met hen eens.

Lees verder…

Diep in de schulden? 'Mensen durven geen hulp te vragen' | 28 januari 2023

Maar liefst 42 procent van de Nederlanders werd in het afgelopen jaar geconfronteerd met betalingsproblemen. Een deel daarvan zit zo diep in de schulden en oplopende rente dat er professionele hulp nodig is. Schulden kunnen worden kwijtgescholden, maar dat gebeurt niet zomaar.

Lees verder…

Nibud ziet betalingsproblemen overal toenemen | 12 november 2022

Betalingsregelingen treffen of lenen bij familie: mensen grijpen alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar liefst 42 procent van de Nederlanders had in het afgelopen jaar een of meer betalingsproblemen, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. “Nederlanders gaan gebukt onder hoge vaste lasten en stijgende uitgaven”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Lees verder…

Huidige betalingsproblemen zijn slechts het begin | 5 augustus 2022

De nu al oplopende betalingsproblemen gaan nog veel verder toenemen als de inflatie zo hoog blijft.

Dat verwachten budgetinstituut Nibud en schuldhulpverlenersvereniging NVVK. Nu zijn het vooral nog mensen die al krap bij kas zaten met acute financiële problemen, maar ook steeds meer mensen met lage middeninkomens komen slechter rond. Die groep komt als volgende in de problemen en mogelijk ook in de schulden terecht.

Lees verder…

Aantal mensen met huurachterstand neemt voor het eerst in jaren toe | 19 juli 2022

Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker huurachterstanden. Corporatiekoepel Aedes wijst naar de torenhoge inflatie, die voor een groot deel wordt gestuwd door dure energie, als oorzaak van de oplopende huurachterstanden.

Lees verder…

'Steeds meer mensen in de knel, ook middeninkomens' | 15 juli 2022

Door de hoge inflatie en energieprijzen zit een groeiend aantal huishoudens financieel klem. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van nieuwe berekeningen. Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. “Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min”, aldus het instituut.

Lees verder…

Steeds meer mensen rekenen op verslechtering financiële situatie | 29 juni 2022

Steeds meer Nederlanders rekenen op een verslechtering van hun financiële situatie nu de inflatie hard is opgelopen. Vooral mensen die maandelijks huurtoeslag ontvangen zijn pessimistisch. Zij hadden vorig jaar ook al vaker te maken met financiële problemen, staat in nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de materiële welvaart in Nederland.

Lees verder…

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen | 16 juni 2022

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. De afstand tot de overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Met te weinig genoegen nemen’.

Lees verder…

380 duizend signalen van betalingsachterstanden vaste lasten | 1 juni 2022

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de  Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa, waar ruim 200 gemeenten aan meedoen.

Bij driekwart van de signalen is de opvolging in een dossier vastgelegd. In 17% van de gevallen (bijna 39 duizend) is er uiteindelijk contact geweest met de inwoner. Vervolgens is bij bijna 8 duizend dossiers hulp geaccepteerd. Dit is 3% van het totaal aantal dossiers in de Monitor.

De Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden beschikt niet over alle data van alle gemeenten in 2021. Het aantal inwoners dat hulp heeft aanvaard naar aanleiding van vroegsignalering, zal landelijk in absolute aantallen hoger liggen.

3 signalen per 1000 inwoners per maand

Gemiddeld ontvingen gemeenten 3 signalen van betalingsachterstanden per 1000 inwoners per maand. Ongeveer een kwart van de dossiers bevat meerdere signalen. Dit kunnen signalen van verschillende vastelastenpartners zijn en/of signalen in opeenvolgende maanden.

Ondersteuning

Sinds 2021 zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen met een aanbod voor schuldhulpverlening. De Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden brengt de inspanningen van gemeenten om dit hulpaanbod te doen in kaart. Doel is om gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een effectieve werkwijze om mensen met geldzorgen te helpen.

Beleidsvrijheid

Gemeenten zijn verplicht om signalen op te volgen, maar hebben beleidsvrijheid in hoe zij het hulpaanbod aan een inwoner doen. Er is zodoende een variëteit aan werkwijzen bij gemeenten. Het is daarom (nog) niet mogelijk om de werkwijzen van gemeenten te verbinden aan de mate waarin er contact wordt gelegd met inwoners en/of er hulp wordt geaccepteerd.

Dit is een belangrijk element in de doorontwikkeling van de Monitor Vroegsignalering Schulden. Met de eerste jaarrapportage wordt beoogd om een landelijk overzicht te schetsen dat aanknopingspunten biedt om als gemeenten met elkaar in gesprek te gaan. Het verhaal achter de cijfers op gemeenteniveau is hierbij van groot belang.

Zorgverzekeraars leveren de meeste vroegsignalen aan

In 2021 kwam meer dan de helft (51%) van de signalen van betalingsachterstanden van zorgverzekeraars. Dit komt onder andere doordat zorgverzekeringen persoonsgebonden en verplicht zijn. Er zijn meer mensen met een zorgverzekering op hun naam dan een energie-, drinkwater- of huurovereenkomst.

Bellen en huisbezoek meest kansrijk

Gemeenten deden het vaakst telefonisch een hulpaanbod aan een inwoner (50% van de contactpogingen). In andere gevallen stuurden gemeenten een brief (19%) of legden een huisbezoek af (11%). Brieven worden vooral als eerste contactpoging ingezet, waarna een telefoontje of huisbezoek volgt.

Uit eerdere cijfers bleek al dat bellen en huisbezoek de meest succesvolle manieren zijn om in contact te komen met inwoners met betalingsachterstanden. Huisbezoeken en bellen leiden tot bijna drie keer zo vaak als brieven tot contact (44% respectievelijk 41% tegen 15%). Veel gemeenten voerden in 2021 echter regelmatig geen huisbezoeken uit door coronamaatregelen. 95% van de ondervraagde gemeenten zet deze manier om een hulpaanbod te doen doorgaans wel in.

Hoe hoger de schuld, hoe meer acceptatie van hulp

Gemeenten doen op verschillende wijze een hulpaanbod aan inwoners met betalingsachterstanden. In 2021 heeft de gemeente aan 60 procent van de bereikte mensen een ‘quick fix’ aangeboden. Dit betekent dat de gemeente snel met de inwoner een oplossing heeft kunnen vinden, zonder dat een hulptraject noodzakelijk was.

Bij 30 procent van het aantal bereikte mensen ging het om een verwijzing van niet-financiële aard, zoals maatschappelijk werk. En bij ongeveer 5 procent ging het om een verwijzing naar schuldhulpverlening of andere financiële hulpverlening.

Naarmate het schuldbedrag hoger is, stijgt het percentage van de mensen dat hulp accepteert. Bij de meeste betalingsachterstanden gaat het om een bedrag onder de 1000 euro.

Wat vindt Divosa?

Steeds meer gemeenten doen mee aan de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. Gemeenten krijgen hierdoor (meer) inzicht in hoe ze mensen met (beginnende) schulden effectief kunnen helpen. Divosa vindt dat een goede ontwikkeling en hoopt dat gemeenten hierdoor nog meer inwoners met geldproblemen kunnen bereiken en effectief ondersteunen.

Het is positief dat verschillende partijen zich gezamenlijk inzetten om problematische schulden bij inwoners te voorkomen. Samenwerking met maatschappelijke partners, zoals energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars, woningverhuurders en het Rijk, is essentieel om mensen in een kwetsbare positie bestaanszekerheid te bieden, zeker met het oog op de stijgende inflatie en explosief gestegen energieprijzen.

Financiële zorgen nemen toe: 'Als je net rondkwam, kom je nu in de problemen' | 22 mei 2022

Een groeiende groep mensen trekt aan de bel over hun financiële situatie, merkt voorlichtingsplatform Geldfit.nl. “Mensen die net rondkwamen, komen nu in de problemen. De uitgaven gaan omhoog maar de inkomsten groeien niet dusdanig mee.

Lees verder op nu.nl…

Hoe staat u er financieel voor? Doe de check | 11 februari 2022

Hoe meer je bezit, des te groter de financiële gevolgen als het even tegen zit. Ook kan het juist dan zijn dat we elkaar uit het oog verliezen en iemand in de knel dreigt te komen. Daarom lanceerde stichting Samen Redzaam onlangs de campagne ‘Hoe sta jij ervoor?’.

Lees verder op RTV Ridderkerk…

Bijna de helft Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar of ‘ongezond’ | 29 november 2021

Nauwelijks sparen, een beperkte buffer of een onverwachte rekening die fikse geldzorgen oplevert: bijna de helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar of ‘ongezond’. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (27 procent) is financieel gezond.

Lees verder op AD.nl…